...::: BöLüm KuraLLar? :::...

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

TEKİNN

Müzik Eleştirmeni
8 Eyl 2015
99
1
0
Turkey
#1
*Konular? açmadan önce lütfen forumu aray?n ve ayn? konular? açmay?n ...

*?steklerinizi lütfen mp3 istek bölümüne yap?n burada yap?lan istekler direk oraya ta??n?cakt?r....

*Bu Bölüme Aç?lan Konular?n Linkleri Aç?k ve reklams?z Olmak Zorundad?r...

Kendi konunuz öne ç?ks?n diye mesaj yazamazs?n?z ,Bu kural di?er payla??mlara yaz?lan te?ekkür mesajlar? için de geçerlidir. Dikkate almazsan?z forumdan k?sa bir süreli?ine uzakla?t?r?l?rs?n?z...
Di?er Emeklerede Sayg? Gösterelim...

Ayn? konudan maksimum 3 tane olmal?..Fazlas? çöplenir..

*Ayr?ca konu ba?l?klar?na da dikkat edelim lütfen..
Konu ba?l???nda, Sanatç? ismi & albümün ad? & mümkünse albüm y?l?n? mutlaka belirtiniz..


Mp3yeri Site Yönetimi
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...